top of page
Open Book
IMG_3950 3.JPG

Dr.Serra Dinç

Klinik Psikolog, Öğretim Üyesi

Hakkımda

Hakkımda

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldum. İngiltere Londra’da University of East London’da Klinik ve Toplum Psikolojisi alanında Ocak 2013 tarihinde yüksek lisans eğitimimi, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde Şubat 2023 tarihinde doktora eğitimimi tamamladım. 2008-2019 yılları arasında sırasıyla İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri Psikolojik Danışmanlık biriminde, özel tıp merkezlerinde, İstanbul’da çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve  bir vakıf üniversitesinin psikolojik danışmanlık biriminde bireysel psikoterapi seansları ve grup çalışmaları gerçekleştirdim. 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Hizmetleri MYO'da öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Şu anda da aynı üniversitede Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünde Dr. öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evliyim, bir kızım ve bir oğlum var.

 

Bu süreç boyunca da Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Travmayla başa çıkma, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing/Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yerleştirme), Stratejik Aile Terapisi, Gottman Çift Terapisi, Narrative Terapi gibi temel eğitimlerin yanı sıra somatik sorunlarla başa çıkma, aile içi şiddet ve istismarına müdahale, zor ergenlere psikoterapi, doğal ebeveynlik, rahatlama teknikleri, terapide genogram kullanımı, travma ve sahada kullanılabilecek sanat psikoterapileri vb terapi eğitimleri; Wisc-r zeka testi, Rorschach ve bir çok algı, dikkat testleri ve çeşitli kişilik test eğitimleri aldım. 

 

Gebelik  ve annelik psikolojisi, annelik kimliği, iletişim sorunları, sağlık psikolojisi ve post-modern terapiler ilgi alanlarım arasındadır.

Deneyim

İş Deneyimi

2019- Halen

Dr.Öğretim Üyesi- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi- Psikoloji Bölümü

(2019-2023) Öğretim Görevlisi- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri MYO

2017-2019

Klinik Psikolog-Özel Danışmanlık Merkezi

2016-2017

Klinik Psikolog-Şehir Üniversitesi PDRM

2014-2016

Klinik Psikolog-Özel Danışmanlık Merkezi

2013

Klinik Psikolog - AKDEM (Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelliler Merkezi)

2010

Psikolog- FSM Tıp Merkezi

2008-2010

Psikolog - İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri

Eğitim

Eğitim

2017- 2023

Doktora 

Marmara Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik

2013

Yüksek Lisans

University of East London - Klinik ve Toplum Psikolojisi

2008

Lisans

İstanbul Üniversitesi - Psikoloji

2004

Lise

Asfa Asalet Lisesi

Terapi Eğitimleri

Terapi Eğitimleri

 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu (64 saat) (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

 

 • Stratejik Aile Terapisi Eğitimi (teori, uygulama, süpervizyon [60 saat]- (Davranış Bilimleri Enstitüsü) 

 

 • EMDR 1 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Eğitimi (teori, uygulama, süpervizyon [96 saat] Davranış Bilimleri Enstitüsü & EMDR Institute 

 

 • Narrative Terapi Eğitimi - Türkiye Narrative Terapi Topluluğu & Dulwich Centre (150 saat)

 

 • Kognitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi (Doç.Dr. Hakan Türkçapar– [48 saat])

 

 • Gottman Çift Terapisi (1.Düzey) (John Gottman & Julie Schwartz Gottman [The Gottman Institute & Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi])

 

 • Çift ve Aile Terapisi Eğitimi, EFTA (European Family Therapy Association) onaylı.  (Yar. Doç. Dr. Murat Dokur, İfti Psikoterapi, [150 saat]) (Eylül 2015-Mart 2017)

 

 • Deneyimsel Oyun Terapisi (Carol & Byron Norton [Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi])

 • Problematik Aileler ve Risk Altında olan Ergenler (Prof. Dr. Maurizio Andolfi), 30-31 Temmuz 2016, 20 saat.

 • Wisc-r (Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi) Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği [54 saat])

 

 • Rorschach Mürekkep Lekeleri Test Eğitimi (Prof.Dr. Tevfika İkiz) (2013 Eylül-2015 Haziran)

 

 • Travmada ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Psikoterapileri Müdahale Eğitimi [18 Saat] (Nur Dinçer-Olcay Güner-Arka Bahçe Danışmanlık)

 • Terapide İlk Görüşme Teknikleri Eğitimi (Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi)​​

 

 • Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi (Prof.Dr. Ümran Korkmazlar, Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi)

 

 • Somatik Sorunlarla Çalışma ve Beden Psikoterapisi Eğitimi [8 saat] (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

 

 • Psikolojik Travma Eğitimi [8 saat] Davranış Bilimleri Enstitüsü​

 

 • Zor Ergenlerle Psikoterapi-Vaka Tartışma-Süpervizyon Eğitimi [24 saat] Davranış Bilimleri Enstitüsü

 

 • Aile İçi Şiddet ve İstismarı Eğitimi (16 saat), Aile İçi Şiddet ve İstismar Olgularının Hukuki Boyutu Eğitimi (8 saat) (Prof.Dr.Gökhan Oral, Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi)

 

 • Çocuklarla Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Uzm.Psk. Olcay Güner ve Psk. Deniz Arduman [8saat], Davranış Bilimleri Enstitüsü)

 

 • “Terapist Olarak Farklı Kültürler ile Çalışmak” konulu Eğitim (Kültürler arası çalışma uzman ve eğitmenleri Martin Schmidt ve Ercan Aslan [16 saat] Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi)                                                                          

 • Dissosiatif Kimlik Bozukluğu ve Tedavisi  Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi

 

 • Attachment Parenting (8saat) ve Ebeveyn Danışmanlığında Temel Sorular ve Yanıtları (8saat) Eğitimler (Terapist Nilüfer Devecigil)

 

 • Rahatlama Teknikleri Eğitimi  (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

 

 • Alkol ve Madde Bağımlılığı Temel Eğitimi [8saat]- (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

 

 • Madde Bağımlılığında Aile Bilgilendirme  [8saat] - (Davranış Bilimleri Enstitüsü)

 

 • Terapide Genogram Kullanımı- Davranış Bilimleri Enstitüsü

Akademik Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ekşi, H.,Okan, N. & Dinç, S.(2020). Are early period maladaptive schemas effective in adolescence? Their effect on parenting styles and the need for social approval. World Journal of Education, 10(6), 123-135.

Yüksel, M., Sayın, M. ve Dinç, S. (2020). Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının yordanmasında bilişsel esneklik ve ruminasyonun etkisi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 202-218.

Ekşi, H., Kılıç Memur, H., Sevgi Yalın, H., Dinç, S. (2020). Sosyal mesafe ve maneviyat arasındaki ilişkide empati ve toplumsal baskınlığın aracı rolü: Suriyelilere yönelik karma bir çalışma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 24 (2) , 257-275.

Dinç S. ve Ekşi H. (2019). Başarısızlık Korkusu ve Akademik Erteleme Üzerine Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Grupla Psikolojik Danışma Çalışması. Spiritual Psychology and Counseling, 4(3). 

 

Dinç, S. ve Erden Çınar, S. (2019). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygıları ve Yetkinlik İnançları Üzerine Etkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(3), 15-28.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1 . Dinç S. ve Erden Çınar, S. (2022). Annelik Kimliğine Geçiş Sürecinin Narrative Yaklaşım Temelli Fenomenolojik Analiz ile İncelenmesi. 4. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

2. Yüksel, M., Sayın, M. ve Dinç S. (2019). Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme DavranışlarınınYordanmasında Bilişsel Esneklik Ve Ruminasyonun Etkisi. 21.Uluslararası Pdr Kongresi.

 

3. Dinç, S. ve Erden Çınar, S. (2018). Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma uygulamasının üniversite öğrencilerinin gelecek kaygıları ve yetkinlik inançları üzerine etkisi. 1.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 

 

Yazılan kitap bölümleri:

 

1 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları (Psikospiritüel Gelişim Kılavuzu), Bölüm adı: (Siber Ağların Ötesinde: Hikayemi Yeniden Yazıyorum) (2021). ,DİNÇ SERRA, Nobel, Editör: Halil Ekşi, Osman Hatun, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-417-005-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7294330)

 

2. Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları (Psikospiritüel Gelişim Kılavuzu), Bölüm adı: (Güçlüyüm, Seçimlerimin ve Sorumluluğumun Farkındayım) (2021). ,DİNÇ SERRA, Nobel, Editör: Halil Ekşi, Osman Hatun, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-417-005-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7294325)

3. Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları (Psikospiritüel Gelişim Kılavuzu), Bölüm adı: (Yeterli ve Umutluyum) (2021). ,DİNÇ SERRA, Nobel, Editör: Halil Ekşi, Osman Hatun, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-417-005-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7294310)

 

4. Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları (Psikospiritüel Gelişim Kılavuzu), Bölüm adı: (Sosyal İlişkilerde Varım) (2021). ,DİNÇ SERRA, Nobel, Editör: Halil Ekşi, Osman Hatun, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-417-005-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7294301)

 

5. Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları (Psikospiritüel Gelişim Kılavuzu), Bölüm adı: (Kendini tanı, kendini say, yaşama anlam kat) (2021). ,DİNÇ SERRA, Nobel, Editör: Halil Ekşi, Osman Hatun, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625417-005-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7294291)

 

6. Psikoterapi ve Psikolojik Danışmada Maneviyat Kuramlar ve Uygulamalar, Bölüm adı: (Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde manevi yönelimli teknikler ve uygulamalar.) (2017). ,DİNÇ SERRA, Kaknüs, Editör: Ekşi Halil, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-975-256-621-7, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

7. Tüm Kavram ve Yaklaşımlarıyla Pozitif Psikoloji, Bölüm adı: (Pozitif Psikolojide Kendilik Odaklı Kavramlar) (2020). ,DİNÇ SERRA, Pegem Akademi, Editör: Ümmet Durmuş, Basım sayısı: 1, ISBN: 978-625-7052-88-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).

Bana Ulaşın

Bana Ulaşın

 • LinkedIn
 • Twitter

Thanks for submitting!

bottom of page